Trang Chủ / Bảng Giá

Bảng Giá
Zic

Dành cho cá nhân

135.000 VNĐ/tháng
 • 200 bài viết
 • 3.500MB dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • Tích hợp livechat facebook/tawk/subiz
 • Tích hợp google analytics
 • Cung cấp videos hướng dẫn
 • Hỗ trợ qua Email + Hotline
 • Hỗ trợ trực tiếp từ xa qua máy tính
 • Miễn Phí chọn theme trong kho giao diện

START

Dành cho start-up

199.000 VNĐ/tháng
 • 10 đơn vị nhập liệu lần đầu
 • 500 bài viết
 • Không giới hạn dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • Tích hợp livechat facebook/tawk/subiz
 • Tích hợp google analytics
 • Tích hợp sitemap
 • Tự động đăng ký webmaster của google
 • Cung cấp videos hướng dẫn
 • Hỗ trợ qua Email + Hotline
 • Hỗ trợ trực tiếp từ xa qua máy tính
 • Miễn Phí chọn theme trong kho giao diện

PRO

Phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ

Gói được sử dụng nhiều nhất

299.000 VNĐ/tháng
 • 20 đơn vị nhập liệu lần đầu
 • 1500 bài viết
 • Không giới hạn dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • SSL miễn phí
 • Tích hợp livechat facebook/tawk/subiz
 • Tích hợp google analytics
 • Tích hợp sitemap
 • Tự động đăng ký webmaster của google
 • Cung cấp videos hướng dẫn
 • Hỗ trợ qua Email + Hotline
 • Hỗ trợ trực tiếp từ xa qua máy tính
 • Miễn Phí chọn theme trong kho giao diện

VIP

Hỗ trợ xây dựng mọi thứ để tạo ra web chuyên nghiệp

499.000 VNĐ/tháng
 • 30 đơn vị nhập liệu lần đầu
 • Không giới hạn bài viết
 • Không giới hạn dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • SSL miễn phí
 • Tích hợp livechat facebook/tawk/subiz
 • Tích hợp google analytics
 • Tích hợp sitemap
 • Tự động đăng ký webmaster của google
 • Cung cấp videos hướng dẫn sử dụng
 • Hỗ trợ qua Email + Hotline
 • Hỗ trợ trực tiếp từ xa qua máy tính
 • Miễn Phí chọn theme trong kho giao diện

Liên Hệ Ngay Với Chúng Tôi Để Được