Bảng Giá Thiết Kế

Chi Tiết Dịch Vụ Của Chúng Tôi (Những tính năng chính của website (tin tức hay bán hàng))

Gói START

89,000 VNĐ / Tháng
 • Phí khởi tạo 1 triệu VNĐ
 • Quản lý sản phẩm
 • Quản lý tin tức & sự kiện
 • Quản lý đơn hàng
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý phản hồi từ khách hàng
 • Tuỳ chỉnh menu
 • Tuỳ chỉnh danh mục
 • Reponsive (PC & Mobile & Tablet)
 • Tích hợp livechat
 • Backup dữ liệu hàng tuần
 • Tích hợp robots/sitemap/webmaster/GA
 • URL thân thiện
 • Cài đặt 1 tên miền
 • Dung lượng 1.5 GB
 • Không giới hạn băng thông
 • Cung cấp videos hướng dẫn
 • Hỗ trợ từ xa qua teamviewer

Gói PRO

189,000 VNĐ / Tháng
 • Miễn phí khởi tạo
 • Quản lý sản phẩm
 • Quản lý tin tức & sự kiện
 • Quản lý đơn hàng
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý phản hồi từ khách hàng
 • Tuỳ chỉnh menu
 • Tuỳ chỉnh danh mục
 • Reponsive (PC & Mobile & Tablet)
 • Tích hợp livechat
 • Backup dữ liệu hàng tuần
 • Tích hợp robots/sitemap/webmaster/GA
 • URL thân thiện
 • Cài đặt 3 tên miền
 • Dung lượng 2.5GB
 • Không giới hạn băng thông
 • Cung cấp videos hướng dẫn
 • Hỗ trợ từ xa qua teamviewer

Gói VIP

299,000 VNĐ / Tháng
 • Miễn phí khởi tạo
 • Quản lý sản phẩm
 • Quản lý tin tức & sự kiện
 • Quản lý đơn hàng
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý phản hồi từ khách hàng
 • Tuỳ chỉnh menu
 • Tuỳ chỉnh danh mục
 • Reponsive (PC & Mobile & Tablet)
 • Tích hợp livechat
 • Backup dữ liệu hàng tuần
 • Tích hợp robots/sitemap/webmaster/GA
 • URL thân thiện
 • Không giới hạn số tên miền
 • Dung lượng 5GB
 • Không giới hạn băng thông
 • Cung cấp videos hướng dẫn
 • Hỗ trợ từ xa qua teamviewer
Các chức năng mở rộng (đồng bộ zalo shop, facebook shop), tính năng bán hàng nâng cao. Tạo nhiều của hàng, phân quyền tài khoản, ... Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có nhu cầu.